Ce va oferim?

Lista profilelor

GTF – Geotehnică şi teren de fundare

 1. Caracteristici de compactare: Încercarea Proctor
 2. Caracteristicile pământurilor: umflarea liberă
 3. Continut de cloruri
 4. Continut de sulfati
 5. Determinarea conţinutului de carbonaţi
 6. Determinarea gradului de compactare
 7. Determinarea modulului de deformatie liniara prin incercari pe teren cu placa Lucas
 8. Determinarea permeabilităţii. Încercări pe pământuri
 9. Determinarea pH-ului la soluri
 10. Granulozitate: metoda cernerii, metoda areometrului
 11. Limitele de plasticitate: metoda cilindrilor de pământ, metoda cu conul lui Vasiliev
 12. Materii organice: identificarea conţinutului de humus solubil în alcalii
 13. Teren de fundare. Determinarea densităţii scheletului pămînturilor
 14. Umiditatea

AR – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

 1. Caracteristici geometrice
 2. Dimensiuni geometriceale îmbinărilor sudate la bare din oţel-beton
 3. Îndoire la rece
 4. Starea suprafeţei
 5. Tracţiunea îmbinărilor sudate la bare şi plase sudate
 6. Tracţiunea la oţel-beton şi plase sudate

ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de CF şi drumuri

 1. Conţinut de fracţiuni 0 … 0,09mm în cribluri
 2. Determinarea distribuţiei granulometricela balasturi pentru umpluturişi fundaţii
 3. Determinarea coeficientului de activitate
 4. Determinarea echivalentului de nisip
 5. Determinarea formei agregatelor – coeficient de forma
 6. Determinarea formei agregatelor – coeficient de aplatizare
 7. Eşantionarea şi reducerea eşantionului
 8. Încercarea cu sulfat de magneziu
 9. Valoarea de albastru

B.BA.BP – Beton, Beton armat şi Beton precomprimat

 1. Determinarea densitatii
 2. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet
 3. Confecţionare şi conservare epruvete din beton
 4. Eşantionare. Măsurarea temperaturii – Încercări pentru beton proaspăt
 5. Rezistenţa la compresiune a epruvetelor
 6. Rezistenta la incovoiere
 7. Verificarea impermeabilitatii betoanelor

D - Drumuri

 1. Caracteristici de compactare pentru pământuri, balast, agregate stabilizate cu liant hidrauluic
 2. Compoziţia granulometrică pentru pământuri, balast, agregate stabilizate cu liant hidrauluic
 3. Conţinut de materii organice pentru pământuri
 4. Echivalentul de nisip
 5. Gradul de compactare pentru pământuri, balast, agregate stabilizate cu liant hidrauluic
 6. Indice de plasticitate pentru pământuri
 7. Umiditate pentru pământuri, balast, agregate stabilizate cu liant hidrauluic
 8. Verificarea lucrărilor de terasamente / drumuri cu deflectometrul Benkelman pentru straturi, pământuri, balast
 9. Compoziţia mixturii asfaltice: metoda Soxhlet
 10. Confecţionare epruvete mixtură asfaltică
 11. Densitatea aparentăşi absorbţia de apă. Încercări pentru mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald
 12. Densitatea maximă pe mixturi
 13. Determinarea conţinutului de apă din mixtura asfaltică
 14. Determinarea grosimii îmbrăcăminţii asfaltice / grad de compactare
 15. Prelevare şi pregătire probe mixturi asfaltice
 16. Prepararea mixturilor asfaltice
 17. Stabilitate şi fluaj. Încercări pe mixturi asfaltice
 18. Temperatura. Încercări pentru mixturi asfaltice
 19. Testul Schellenberg
 20. Volum de goluri în mixturi asfaltice
 21. Determinarea modulului de deformatie liniara prin incercarea cu placa Lucas

VNCEC – Verificari nedistructive

 1. Metoda nedistructiva combinate
 2. Metoda ultrasonica